תכנית בינוי עיר

 • 12 מתחמים בגדלים של 5/10 א' מ"ר כל אחד
 • יח' שיווק – מתחם או חלק ממנו
 • פיתוח מודולארי ושיווק בשלבים

שימושים מותרים

 • תעשיה עתירת ידע
 • מבני מסחר לצרכי מפעלים הממוקמים בפארק העסקים
 • בנייני משרדים לצורכי פארק העסקים
 • מסעדות
 • מלאכה ולוגיסטיקה
 • אחסנה
 • תחנות תדלוק ומאגרים נוזליים
 • מבני ומתקני ציבוריים
 • שטחי חניה
מתוך תכנית מאושרת עח/3/27

דוגמא לחלופה לתכנית העמדה