שירותים בפארק

  • אבטחה
  • חשמל
  • נקיון
  • הסעות
  • הסעדה
  • גני ילדים
  • מתקני ספורט