מנהלת הפארק

מנהלת ייעודית רבת ניסיון, פרטית, המעניקה טיפול אישי יחד עם כל השירותים הדרושים תחת קורת גג אחת למגוון הדיירים במתחם לרבות:

 • ייזום, בנייה ופיתוח בשיטת Build To Suit
 • סיוע ברישוי עסקים
 • פיקוח
 • שיווק
 • ניהול ואחזקת המבנים
 • שמירה ובטחון
 • איכות סביבה
 • גינון וניקיון
 • פינוי אשפה
 • מים וחשמל

בעלים:

 • חוצות שפיים וכפר שיתופי יד חנה

מתכנן ראשי: 

 • א.ג אייזן אדריכלים, ערן מבל אדריכלים

יועצים ומתכננים ראשיים:

 • אמי מתום: דרכים, תנועה וניקוז
 • חשמל: סער פינקס
 • מים וביוב: אבי צייזל
 • פיקוח: אסף מזרחי
 • מודד: רן יונגר