יוצאים מהעיר – נשארים במרכז

כללי

על פי נתוני ה-OECD  אחוז המועסקים בישראל העובדים שעות ארוכות מאוד הוא מהגבוהים ב-OECD  ועומד על 16%. מצב זה אינו אופטימאלי כשחושבים על איזון בין עבודה לחיים פרטיים, פוגע בפריון העבודה, ונהיה גרוע עוד יותר כשמכניסים למשוואה את שעות הנסיעה לעבודה.

הצורך

תרבות רכבי הליסינג הוציאה את העובדים ממרכזי הערים, ומחסור בעתודות קרקע במרכזי הערים הוציא את החברות ממרכזי הערים. בהתאמה מיקום חברות על עורקי תחבורה ראשיים הפך לפרמטר מובילבבחירת מיקום החברות.

המענה

יותר ויותר חברות עוזבות את מרכזי הערים, לטובת פארקי תעשיה חדשים המציעים סביבות עבודה מתקדמות, גישה למקורות כ”א איכותי ונגישות גבוהה תוך חסכון משמעותי בעלויות השוטפות ועלייה משמעותית באיכות החיים של עובדיהם.

מחוז מרכז גדל על חשבון מחוז תל אביב – למעלה מ-40% מכלל החברות בארץ לעומת 35% בשנת 2006 ו-34% בשנת 2001. במחוז תל אביב כיום למטה מ-30% מכלל החברות בארץ לעומת 35% בשנת 2006 ו-38% בשנת 2001.

מחוז הצפון גדל על חשבון מחוז חיפה – היום מתרכזות בו למעלה מ-12% מכלל החברות בארץ לעומת 9% בשנת 2006 ו-10% בשנת 2001.

 

WAZEעל פי סקר שנערך לאחרונה על ידי מכון סמית, כשליש מכלל הציבור העובד בישראל מבלה בנסיעה  מדי יום שעה וחצי ממוצע. פארק העסקים EnterPark נהנה מיתרונות מיקום גדולים בשל הסמיכות לעורקי תחבורה ראשיים בישראל, מעגל מועסקים פוטנציאלי רחב מהרגיל, קיצור זמני הנסיעה של עובדים וצמצום משמעותי של גורם חוסר הוודאות הכרוך בהשתנות עומסי התנועה בלב הערים כתוצאה מגורמים בלתי צפויים.

 

 

לזמני נסיעה נוספים >>