זמני נסיעה

על פי סקר שנערך לאחרונה על ידי מכון סמית, כשליש מכלל הציבור העובד בישראל  מבלה בנסיעה  מדי יום שעה וחצי בממוצע

פארק העסקים EnterPark נהנה מיתרונות מיקום גדולים בשל הסמיכות לעורקי תחבורה ראשיים בישראל, מעגל מועסקים פוטנציאלי רחב מהרגיל, קיצור זמני הנסיעה של עובדים נסיעה נגד הפקקים וצמצום משמעותי של גורם חוסר הוודאות הכרוך בהשתנות עומסי התנועה בלב הערים כתוצאה מגורמים בלתי צפויים.