דבר ראש המועצה


מתוך הכרה בחשיבות הרבה שבביסוסן של חברות בתחומי הפארק לצמיחתו הכלכלית של אזורנו, רואה עצמה המועצה והעומד בראשה מחוייבת לעשות כל אשר לאל ידה על מנת לסייע לחברות הבוחרות  להעתיק את מקום מושבן לפארק העסקים המתקדם EnterPark. אנו רואים עצמנו מחוייבים להעניק את מלוא הסיוע לקבלת אישורים ופישוט הליכים. הקמת הפארק מהווה עבורנו אמצעי חשוב לחיזוק ופיתוח מקורות תעסוקה איכותיים בעמק מתוך רצון ותקווה לשיתוף פעולה נמרץ לקידום הליכי ההקמה של פארק העסקים.אין לי ספק שפארק העסקים טומן בחובו פוטנציאל גדול בשל  ייחודו והחזון אותו מובילה המנהלת.